Szabályzatok

Etyeki HE Alapszabályzat

Fegyelmi szabályzat

Tagfelvétel menete
 • az egyesületbe való belépést írásban kell kérni
 • a felvételről az egyesület elnöksége dönt
 • a felvételt elutasító határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs

 

 

 

A Tagok jogai

A teljeskörű tagnak jogában áll:

 • a közgyűlésen személyes tanácskozási,észrevételezési,indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni.
 • a jogszabályokban megállapított feltételek esetén  az egyesület bármely tisztségére megválaszthatóak
 • az egyesülettől horgászjegyet igényelni
 • a horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni
 • az egyesület által fenntartott horgásztanyákat, horgászfelszereléseket igénybe venni
 • az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken és más rendezvényeken részt venni
A tagok kötelezettségei

A tagok kötelesek:

 • az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait megtartani
 • védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb előírt díjakat az egyesület pénztárába határidőre befizetni
 • részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében
 • a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve  az egyes vízterületeken érvényes horgászrendet betartani
 • az egyesület vízterületén, a közgyűlés által meghatározott mértékű közösségi munkát végezni ( pénzben megváltás engedélyezett, összegét évente a közgyűlés határozza meg )
 • a víz és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalatikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni
 • a fogási naplót előírás szerint vezetni és a megjelölt határidőig leadni
 • az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását